Privacy statementLeferink Schoenen, Nijverdal respecteert de privacy van haar relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden door Leferink Schoenen, Nijverdal nimmer ter beschikking gesteld aan derden tenzij wettelijk vereist, m.u.v. de gegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering